Projenin Amacı

“MİMATOY: Minikler Matematikle Oynuyor” projesinin gerçekleştirilmesindeki temel neden; dezavantajlı grupta yer alarak okul öncesi eğitime devam eden çocukların ilgi ve ihtiyaçları göz önüne alarak tasarlanan matematik materyalleriyle zenginleştirilmiş, etkileşimli ortamlar oluşturmak, çocukların matematik eğitiminde; doğrudan dokunarak, yaşayarak, keşfederek, somut ve anlamlı öğrenmeler gerçekleştirmelerine fırsat sunmak, erken çocukluk döneminde matematik alanına yönelik sayılar ve işlem gibi temel becerilerinin kalıcı kazanımını sağlamak, çocukların matematiği anlamalarını kolaylaştırmak, başarabilme düzeylerine ve gelecekte matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Projenin ilk bölümünde öğretmen adayları ve öğretmenlerle geliştirilen matematik materyallerinin, çocuklarla doğal eğitim ortamları sınıflarında matematik merkezi aracılığıyla buluşturulması bu hedefe ulaşabilmeyi kolaylaştıracaktır.

Öğretmen adayları ve öğretmenlerin süreç içerisinde aktif olarak yer almaları; konularla ilgili model ve modellemelere yer verilerek katılımcıların konuları somutlaştırarak daha kolay kavrayabilmeleri; işbirlikçi öğretim yöntem ve tekniklerine yer verilerek sosyal öğrenme ortamları oluşturabilmeleri sağlanacaktır. Bu sayede TÜBİTAK’ın çağrı kapsamındaki amacı olan “bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılması, bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır” düşüncesi desteklenmiş olunacaktır. Ayrıca bu proje, materyal tasarımı yapacak olan öğretmen adayları ve öğretmenlerce de matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesine katkı sunarak farkındalık oluşturacaktır. Bununla birlikte çocukların merak duygularının nasıl geliştirilebileceği, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin nasıl artırılabileceği konusunda zihinsel süreç yaşayacaklardır. Katılımcılar bu etkinlikler vasıtasıyla matematiği daha basit ve somut düzeyde anlayacak olup, öğrendiklerini sınıf ortamıyla daha kolay bağdaştırabileceklerdir. Bu proje özellikle okul öncesi öğretmenlerinin kendi sınıflarında materyallerle birlikte matematik etkinliklerinin daha kolay gerçekleştirildiğini fark ettirerek matematiksel uygulamalara daha fazla yer vermelerine ve onların matematiğe karşı olumsuz bakış açılarını kırmalarına yardımcı olacaktır.

Eğitimler; uzman bir kadro tarafından, katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla Muş Alparslan Üniversitesi (MŞU) Eğitim Fakültesi materyal geliştirme atölyelerinde uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.