Proje Aşamaları

MİMATOY” projesi iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; “Sorgulatıcı Matematik Materyalleri Yapımı” ve “Matematikle Oynuyorum” etkinlikleridir.

Sorgulatıcı Matematik Materyalleri Yapımı: Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi materyal geliştirme atölyelerinde gerçekleştirilecek olan “Sorgulatıcı Matematik Materyalleri” etkinliği tek aşamada iki farklı grupla karma yerleşim düzeninde gerçekleştirilecektir.

Öğretmen Adaylarıyla ve Öğretmenlerle Sorgulatıcı Matematik Materyalleri Yapımı

“Öğretmen adayları ve öğretmenlerle “Sorgulatıcı Matematik Materyalleri Yapımı” etkinlikleri 26+26 toplam 52 kişiyle gerçekleştirilecek olup, 7 gün sürecektir. Etkinlikler gerçekleştirilmeden önce katılımcılar dörder (2 aday+2 öğretmen) kişilik 13 farklı gruba ayrılarak, materyal tasarım ve yapımında grup olarak çalışmaları sağlanacaktır. Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan Üniversitelerin eğitim fakültelerindeki okul öncesi eğitimi alanında eğitim-öğrenimine devam eden 26 öğretmen adayı ve ülkemizin farklı illerinde görev yapan 26 okul öncesi öğretmeni projeye dâhil edilmiştir. Bunun nedeni: öğretmen adaylarının verilen eğitimlerle edindikleri deneyim, bilgi ve kazanımların, gelecekteki eğitim sistemine aktarılmasını sağlarken aynı zamanda bu etkinin yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi beklentisidir.

Hedef kitle olarak ayrıca okul öncesi öğretmenlerinin projeye dahil edilmek istenmesinin nedeni ise; çocuklara erken yaşlardan farklı öğrenme ortamları sunan bol uyaranlı matematik materyallerinin sunulması için okul öncesi öğretmenlerinin matematiği öğretme yöntemleri konusunda bilgi ve becerilerinin artırılarak farkındalıklarının geliştirilmesi gerekliliğidir. Ayrıca öğretmenlerin sıradan matematik eğitimi uygulamaları (sanat etkinlikleri, çalışma kağıtları vb) dışında materyallerin işe koşulduğu bir matematik eğitim sürecinin çocuklara sunmalarına yardımcı olmak istenmektedir. Dolayısıyla bu proje kanalıyla usta ve çıraklardan oluşan her grup, hem kendine özgü-yaratıcı fikirler üretebilecektir hem de sistemde hali hazırda görevli öğretmenlerin kişisel deneyimlerini geleceğin öğretmenleriyle paylaşma olanağı yaratılacaktır.

Matematikle Oynuyorum

Muş merkez ilçesinde yer alan altı anaokulunda yer alan 13 farklı sınıfta eğitim-öğretimine devam eden 60-72 aylık yaklaşık 300 çocuk bu etkinliğin çalışma grubunu oluşturacaktır. 13 farklı sınıfın seçilmesinin temel nedeni öğretmen adayları ve öğretmenler tarafından dörderli karma gruplar halinde geliştirilecek materyallerin dağılımlarının homojen olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Matematiğin sayılar ve işlem konularına ilişkin geliştirilecek toplamda 260 adet materyal her sınıfa eşit biçimde (20’şer adet) dağıtılacaktır. Proje okulları dışında, gelecek olan talepler doğrultusunda hedef kitle genişletilebilecektir. Çünkü projenin hedef kitlesinde yer almayan fakat bir şekilde projeden haberi olan bazı okul yöneticileri projeye katılmak isteyebilir. Böyle taleplerle karşılaşıldığında katılmak isteyenlere olumlu yanıt verilmesi düşünülmektedir böyle katılımcı sayısı ve yaygın etki artırılacaktır.

Matematikle oynuyorum etkinliğinin uygulaması ise şu şekilde gerçekleştirilecektir:

Bu etkinlik; projenin ilk aşamasında 52 katılımcının (26 öğretmen adayı ve 26 öğretmen) katılımıyla yedi günlük kamp sürecinde geliştirilen 260 sorgulatıcı matematik materyalinin okullara yerleştirilmesiyle başlayacaktır. Muş merkez ilçesinde ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokullarından tesadüfi olarak belirlenen 13 farklı 60-72 aylık grup sınıfına dönem başlamadan sınıflarda oluşturulması düşünülen Matematik Merkezleri aracılığıyla yerleştirilecektir. Çalışmaya, seçilen 13 sınıfın öğretmeni ve yaklaşık 300 okul öncesi çocuğunun katılımı gerçekleştirilecektir. Matematik Merkezleri güz eğitim-öğretim dönemi başlamadan öğretmenlerle kararlaştırılarak sınıfın en uygun yerine yerleştirilecektir. Öğretmenlere dönem başında toplu biçimde merkezlerin ve materyallerin kullanımı hakkında bilgiler verilecek ve olası yanlış yaklaşımların önüne geçilecektir. Sınıflara yerleştirilen materyaller sayesinde çocuklar matematiği yaparak-yaşayarak anlamlandırma olanağına sahip olurken, hazırlanan matematik merkezlerinde akranlarıyla etkili iletişim kurma şansını yakalayacaklardır. Bu sayede çocukların sınıfta sorgulama becerilerini geliştirecek etkileşimler ve deneyimler sağlanarak, matematiksel becerilerine olumlu katkılar getirileceği düşünülmektedir. Çocuklar güz dönemi boyunca özellikle matematiğin sayılar ve işlem konularına yönelik geliştirilmiş 20 farklı materyalle etkinlikleri sırasında, etkinlik geçişlerinde ve serbest oyun vakitlerinde rahatlıkla oynayabileceklerdir. Öğretmen 4 haftada bir merkezdeki materyalleri yenileriyle değiştirerek çocukların merak ve ilgilerini sürekli canlı tutacaktır.

Muş merkezde ve merkeze bağlı köylerde yer alan anaokulları genellikle alt ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarına eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı çevrede bulunan okul öncesi eğitim kurumlarındaki sınıflarda diğer etkinlik türlerinde olduğu gibi matematik etkinliklerinde de öğrenmeyi pekiştirmek için kullanılacak somut malzeme ve materyale ihtiyaç hissedildiği bilinmektedir. Üniversitemiz eğitim fakültesi okul öncesi eğitimi alanı bünyesinde gerçekleştirilen Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması derslerindeki katılımı gözlemler, incelemeler ve geziler yardımıyla bu gerçeği doğrudan saptamış bulunmaktayız. Gerçekleştirilecek “Matematikle Oynuyorum” etkinlikleri ile sınıflardaki bu açık giderilmeye çalışılacaktır. Dönem sonunda gerekli veri toplama uygulamalarının ardından proje sonlandırılacaktır.*